آخرین کتاب های منتشر شده - موارد 1 تا 10 از 989 مورد

نهضت روحانیون ایران (10 جلد در 5 مجلد)

در دو قرن اخیر كه مبارزه فردی و یا گروهی علمای شیعه با استعمارگران و عمال سرسپرده‌ی آنان و پادشاهان و امرای ستمگر وقت ادامه داشت، آنان هیچگاه در صدد برنیامدند،‌ انگیزه و شرح مبارزات خود را نوشته و در معرض دید و قضاوت مردم زمان خود و نسل‌های بعد قرار دهند. آنچه سبب این امر گردید گذشته از اشتغال دائم آنان به امور علمی و اجتماعی،‌«احساس تكلیف» و فروتنی اخلاقی ایشان بود و لذا شرح و بیان اقدامات خود را نه تنها لازم نمی‌دیدند بلكه چه بسا اسباب تضییع اجر اخروی می‌دانستند و به شدت از آن پرهیز می‌كردند. همین عامل موجب گردید تا قلم به دستان مغرض آنگونه كه می‌خواستند، و یا دستور داشتند به شرح اقدامات سیاسی علما و علل و انگیزه‌های آن بپردازند. از این رو تاریخ سیاسی معاصر ما انباشته از مطالب تحریف‌آمیز و بی‌پایه‌ای نسبت به علما و روحانیون است كه توسط همین قبیل نویسندگان و مورخان نوشته شده است.

قیمت: 1,750,000 ریال

خرید

 
امام خمینی و جمال عبدالناصر

در ژوئیه ١٩٥٢ كودتای افسران ناسیونالیست مصری تحت رهبری ژنرال نجیب و جمال عبدالناصر حكومت پادشاهی را سرنگون و نظام جمهوری در آن كشور برقرار كرد. اگرچه حركت افسران مصری الهام بخش برخی انقلاب ها در منطقه و كشورهای اسلامی شد ولی بی تردید ملی كردن كانال سوئز توسط ناصر تحت تأثیر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به وقوع پیوست.

قیمت: 130,000 ریال

خرید

 
معمار محبت:روایات و خاطراتی از زندگی سردار شهید حسن شاطری(مهندس حسام خوشنویس)

شهید مهندس حسام خوشنویس (ره) از بدو ورودش به خاك لبنان، پس از شكست اسرائیل در جنگ 33 روزه و بازگشت اهالی لبنان به شهرها و روستاهایشان كه ارتش صهیونیست تأسیسات زیربنایی، ساختمان ها و سازمان ها آن ها را به كلی ویران ساخته بود، با مردم این سرزمین همراه بود و با آنان زندگی كرد. پس از توقف جنگ، هیئتی از جمهوری اسامی ایران به ریاست معاون رئیس جمهور از لبنان بازدید به عمل آورد و آمادگی ایران را برای همكاری در بازسازی لبنان اعلام كرد.

قیمت: 260,000 ریال

خرید

 
یادداشت های سیاسی ایران 1344-1260(جلد سیزدهم: 1330- 1324)بخش دوم

كتاب حاضر ترجمه ی جلد سیزدهم از مجموعه ی چهارده جلدی یادداشت های سیاسی ایران است كه اسناد سفارت انگلیس در ایران از 1260 تا 1344 را دربر میگیرد. جلد سیزدهم به اسناد سالهای 19461951م/1324- 1330ش اختصاص یافته است. ایران در این سال ها شاهد حوادث تلخ و شیرین و بسیار مهمی است كه برخی از آن ها ابعاد بین المللی و آثار فرامنطقه ای به دنبال داشت.

قیمت: 270,000 ریال

خرید

 
یادداشت های سیاسی ایران 1344-1260(جلد سیزدهم: 1330- 1324)بخش اول

كتاب حاضر ترجمه ی جلد سیزدهم از مجموعه ی چهارده جلدی یادداشت های سیاسی ایران است كه اسناد سفارت انگلیس در ایران از 1260 تا 1344 را دربر میگیرد. جلد سیزدهم به اسناد سالهای 19461951م/1324- 1330ش اختصاص یافته است. ایران در این سال ها شاهد حوادث تلخ و شیرین و بسیار مهمی است كه برخی از آنها ابعاد بین المللی و آثار فرامنطقه ای به دنبال داشت.

قیمت: 250,000 ریال

خرید

 
نقش معلمان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

در این اثر برای درك حضور فرهنگیان و فهم علل و عوامل شركت معلّمان در صحنهی انقلاب در ابتدا ساختار آموزشوپرورش و فضای فكری و فرهنگی حاكم بر جامعهی ایران در دورهی سلطنت رضاخان و پهلوی دوم مورد بررسی و تأمل قرار گرفته و بر عواملی چون انتصاب اشخاصی با تمایلات غربگرایانه و حضور افرادی با افكار فراماسونری و باورهای بهائی تأكید شده است. این اشخاص به سبب ناآگاهی و كجفهمی كارگزاران فرهنگی رژیم، به مناصب بالایی در ساختار آموزشوپرورش ایران نائل شده و با طرد همهی میراث فكری و فرهنگی ایران به دنبال طراحی آرمانشهر خیالی در سایهی ترویج شاهدوستی در كتب درسی و ذهن محصلان ایرانی بودند. اقدامات آنان نه تنها با شرایط اجتماعی و وضعیت فرهنگی آن روز ایران متناسب نبود، بلكه باعث انزجار و تنفر هرچه بیشتر فرهنگیان از رژیم و زمینه‌ی مشاركت آنان در انقلاب اسلامی شد.

قیمت: 150,000 ریال

خرید

 
خاطرات مریم بهروزی

بخش مهمی از فعالیت خانم بهروزی مربوط به تأسیس جامعه‌ی زینب(س) است. این جامعه تشكلی سیاسی- مذهبی برای زنان است كه به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای به وجود آمد. این تشكل كه خانم بهروزی از مؤسسین و دبیركل آن است نقش مهمی در فعالیت‌های انتخاباتی مجلس، ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران دارد، همچنین برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش می‌كند. خاطرات خانم بهروزی از تأسیس و فعالیت این حزب بخشی از تاریخچه‌ی احزاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روشن می‌سازد و ما را با زنان فعال سیاسی آشنا می‌سازد.

قیمت: 90,000 ریال

خرید

 
فرهنگنامه ی شهدای علم و دانش

ایران اسلامی به عنوان امّ القرای تمدن اسلامی پیشرفت های علمی را علیرغم فشارهای بین المللی همچون جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حمایت از گروهك های تروریستیِ ضد انقلاب و تحریم های بین المللی تعقیب نمود. این مهم با مبارزات و فعالیت های مذهبی و نیز فداكاری های دانشمندانی همراه بود كه دسته نخست از بدو شكل گیری انقلاب اسلامی تدارك فرهنگی و پشتوانه ی نظری انقلاب اسلامی را برعهده داشتند و این نهضت را در زمان پیروزی و عبور از تنگناهای نظری یاری كردند؛ و دسته ی دوم دانش پژوهانی بودند كه با تلاش علمی خود درپی استقلال اقتصادی و پیشرفت علمی كشور بودند.

قیمت: 210,000 ریال

خرید

 
سی و ششمین روز (زندگینامه شهید عبدالله صادق)

ادبیات داستانی محمل روایت حقایق، رخدادها، تلخی ها و شیرینی های گذشته ی یك ملت است و هر قدر این قالب، با بیانی ساده و شیوا پرداخته شود بهتر میتواند مخاطبان خود را از برای مطالعه و آموختن درباره سوانح و سرگذشت قهرمانان كشور ترغیب كند. یكی از پدیده های مهمی كه فكر و ذهن نوسندگان انقلابی را در دهه های گذشته به خود معطوف داشته و خالق نوعی ادبیات در میهن اسلامیمان گردیده، پدیده ی دفاع مقدس است. جنگ تحمیلی جریان فكری مشخص و بارزی را در ادبیات مقاومت این مرز و بوم رقم زد و همانند گنجی تمام نشدنی همواره می توان برای خلق مضامین بهتر از آن بهره جست. در اثر پش رو نویسنده خوش ذوق با الهام از یادداشت های شهید عبدالله صادق با رویكرد داستان نویسی به زندگانی ایشان و مقوله دفاع مقدس پرداخته است كه امید است الگویی برای پرداختن به زندگی سایر شهدا باشد.

قیمت: 45,000 ریال

خرید

 
تاریخ شفاهی تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 بنیان نظامی نو و بی‌بدیل در تاریخ معاصر جهان بود كه با آموزه‌های اسلامی و با بهره‌گیری از فرهنگ شیعی شكل گرفت. انقلاب اسلامی در حقیقت ویران كردن بنیان‌های ظالمانه‌ای بود كه به اسم شاه و شاهان از یك ‌سو استقلال ایران و ایرانیان را از بین برد. و برده­ی اسرائیل و انگلیس و آمریكا كرده بود و از سوی دیگر با ساواك مخوف خود هر مخالفتی را به شدیدترین وجه سركوب می‌كرد. شعار عمده­ی مردم «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نیازمند بازوانی بود تا ضمن تثبیت انقلاب به حفظ و حراست از دستاوردهای آن بپردازد. از این ‌رو در روزهای پس از پیروزی، نهادهایی چون كمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... شكل گرفت.

قیمت: 80,000 ریال

خرید

 

  ورود اعضا

نام کاربری:

کلمه عبور:


بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *