آخرین کتاب های منتشر شده - موارد 1 تا 10 از 992 مورد

نقش كارگران در پروزی انقلاب اسلامی ایران

در انقلاب اسلامی ایران كارگران با اعتقاد و ایمانی كه داشتند و با پیروی از هدایت ها و راهنماییهای امام خمینی همپای دیگر اقشار جامعه از طریق سازوكارهای مخصوصی مانند راهپیمایی، اعتصاب و غیره در همراهی با انقلابیون بسیار موثر واقع شده اند. این پژوهش با تعیین جایگاه واقعی مشاركت جریان كارگری در پیروزی انقلاب اسلامی، در پی تحلیلی جامع از نقش كارگران در انقلاب اسلامی ایران است. با این نگاه كارگران به عنوان بخشی از ملت ایران با الهام از اندیشه های امام خمینی علاوه بر خواسته های صنفی خود با رویكرد مبارزه با طاغوت در عرصه انقلاب اسلامی وارد شده و ظرفیت های انقلابی خود را بروز داده اند. امید است این اثر آغازی برای تمركز بر سایر موضوعاتی باشد كه به شناخت هر چه بیشتر از انقلاب اسلامی ایران منجر شود.

قیمت: 120,000 ریال

خرید

 
هیئت رزمندگان اسلام (از تأسیس تا پایان دوران اصلاحات)

انگیزه‌ی تأسیس «هیئت رزمندگان اسلام» مقابله با جریان تهاجم فرهنگی دهه هفتاد در ایران بود. این نهاد محصول فرآیند، شرایط، تحولات و فضای سیاسی،فرهنگی و اجتماعی حاكم بر آن دهه كشور بود. پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره‌ی تهاجم فرهنگی در مهرماه سال 1368 و استمرار آن سخنان و مطالبه و پیگیری ایشان بسترهای لازم برای شكل‌گیری و توسعه فعالیت های فرهنگی- اجتماعی این هیات به‌ وجود آمد.

قیمت: 70,000 ریال

خرید

 
تاریخ شفاهی حادثه ی هفتم تیر 1360

از حوادث مهم و تأثیرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران حادثه ی هفتم تیر سال 1360 می باشد. در این حادثه بیش از هفتاد تن از مسئولان و مدیران و دستاندركاران نظام نوپای اسلامی به شهادت رسیدند، لذا این واقعه از چند منظر قابل بررسی و تحقیق است. سازمان مجاهدین خلق كه از این پس با عنوان منافقین شناخته شدند، تدارك چنین جنایت هولناك را دیده بودند. منافقین با قتل و كشتار كورِ مردم عادیِ طرفدار انقلاب در سطح شهر و ترور و شهادت مسئولان نظام بر این باور بودند كه بهسرعت نظام جمهوری اسلامی سرنگون خواهد گردید، ضمن اینكه رژیم بعثی عراق هم حملات سنگین و گستردهای علیه ایران آغاز كرده و ارتش هم در بدترین وضعیت خود قرار داشت. در واقعهی غمبار هفتم تیر سال 1360 گلچینی از بهترین نیروهای انقلاب به شهادت رسیدند؛ نیروهایی كه هریك مبارز و مجاهد پرتلاشی بودند و انقلاب اسلامی در استمرار مسیر خود به وجود آن افراد لایق نیازمند بود كه در رأس آنها شهید مظلوم آیتالله دكتر بهشتی، رئیس دیوان عالی كشور و دبیركل حزب جمهوری اسلامی قرار داشت.

قیمت: 120,000 ریال

خرید

 
نهضت روحانیون ایران (10 جلد در 5 مجلد)

در دو قرن اخیر كه مبارزه فردی و یا گروهی علمای شیعه با استعمارگران و عمال سرسپرده‌ی آنان و پادشاهان و امرای ستمگر وقت ادامه داشت، آنان هیچگاه در صدد برنیامدند،‌ انگیزه و شرح مبارزات خود را نوشته و در معرض دید و قضاوت مردم زمان خود و نسل‌های بعد قرار دهند. آنچه سبب این امر گردید گذشته از اشتغال دائم آنان به امور علمی و اجتماعی،‌«احساس تكلیف» و فروتنی اخلاقی ایشان بود و لذا شرح و بیان اقدامات خود را نه تنها لازم نمی‌دیدند بلكه چه بسا اسباب تضییع اجر اخروی می‌دانستند و به شدت از آن پرهیز می‌كردند. همین عامل موجب گردید تا قلم به دستان مغرض آنگونه كه می‌خواستند، و یا دستور داشتند به شرح اقدامات سیاسی علما و علل و انگیزه‌های آن بپردازند. از این رو تاریخ سیاسی معاصر ما انباشته از مطالب تحریف‌آمیز و بی‌پایه‌ای نسبت به علما و روحانیون است كه توسط همین قبیل نویسندگان و مورخان نوشته شده است.

قیمت: 1,750,000 ریال

خرید

 
امام خمینی و جمال عبدالناصر

در ژوئیه ١٩٥٢ كودتای افسران ناسیونالیست مصری تحت رهبری ژنرال نجیب و جمال عبدالناصر حكومت پادشاهی را سرنگون و نظام جمهوری در آن كشور برقرار كرد. اگرچه حركت افسران مصری الهام بخش برخی انقلاب ها در منطقه و كشورهای اسلامی شد ولی بی تردید ملی كردن كانال سوئز توسط ناصر تحت تأثیر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران به وقوع پیوست.

قیمت: 130,000 ریال

خرید

 
معمار محبت:روایات و خاطراتی از زندگی سردار شهید حسن شاطری(مهندس حسام خوشنویس)

شهید مهندس حسام خوشنویس (ره) از بدو ورودش به خاك لبنان، پس از شكست اسرائیل در جنگ 33 روزه و بازگشت اهالی لبنان به شهرها و روستاهایشان كه ارتش صهیونیست تأسیسات زیربنایی، ساختمان ها و سازمان ها آن ها را به كلی ویران ساخته بود، با مردم این سرزمین همراه بود و با آنان زندگی كرد. پس از توقف جنگ، هیئتی از جمهوری اسامی ایران به ریاست معاون رئیس جمهور از لبنان بازدید به عمل آورد و آمادگی ایران را برای همكاری در بازسازی لبنان اعلام كرد.

قیمت: 260,000 ریال

خرید

 
یادداشت های سیاسی ایران 1344-1260(جلد سیزدهم: 1330- 1324)بخش دوم

كتاب حاضر ترجمه ی جلد سیزدهم از مجموعه ی چهارده جلدی یادداشت های سیاسی ایران است كه اسناد سفارت انگلیس در ایران از 1260 تا 1344 را دربر میگیرد. جلد سیزدهم به اسناد سالهای 19461951م/1324- 1330ش اختصاص یافته است. ایران در این سال ها شاهد حوادث تلخ و شیرین و بسیار مهمی است كه برخی از آن ها ابعاد بین المللی و آثار فرامنطقه ای به دنبال داشت.

قیمت: 270,000 ریال

خرید

 
یادداشت های سیاسی ایران 1344-1260(جلد سیزدهم: 1330- 1324)بخش اول

كتاب حاضر ترجمه ی جلد سیزدهم از مجموعه ی چهارده جلدی یادداشت های سیاسی ایران است كه اسناد سفارت انگلیس در ایران از 1260 تا 1344 را دربر میگیرد. جلد سیزدهم به اسناد سالهای 19461951م/1324- 1330ش اختصاص یافته است. ایران در این سال ها شاهد حوادث تلخ و شیرین و بسیار مهمی است كه برخی از آنها ابعاد بین المللی و آثار فرامنطقه ای به دنبال داشت.

قیمت: 250,000 ریال

خرید

 
نقش معلمان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی

در این اثر برای درك حضور فرهنگیان و فهم علل و عوامل شركت معلّمان در صحنهی انقلاب در ابتدا ساختار آموزشوپرورش و فضای فكری و فرهنگی حاكم بر جامعهی ایران در دورهی سلطنت رضاخان و پهلوی دوم مورد بررسی و تأمل قرار گرفته و بر عواملی چون انتصاب اشخاصی با تمایلات غربگرایانه و حضور افرادی با افكار فراماسونری و باورهای بهائی تأكید شده است. این اشخاص به سبب ناآگاهی و كجفهمی كارگزاران فرهنگی رژیم، به مناصب بالایی در ساختار آموزشوپرورش ایران نائل شده و با طرد همهی میراث فكری و فرهنگی ایران به دنبال طراحی آرمانشهر خیالی در سایهی ترویج شاهدوستی در كتب درسی و ذهن محصلان ایرانی بودند. اقدامات آنان نه تنها با شرایط اجتماعی و وضعیت فرهنگی آن روز ایران متناسب نبود، بلكه باعث انزجار و تنفر هرچه بیشتر فرهنگیان از رژیم و زمینه‌ی مشاركت آنان در انقلاب اسلامی شد.

قیمت: 150,000 ریال

خرید

 
خاطرات مریم بهروزی

بخش مهمی از فعالیت خانم بهروزی مربوط به تأسیس جامعه‌ی زینب(س) است. این جامعه تشكلی سیاسی- مذهبی برای زنان است كه به پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای به وجود آمد. این تشكل كه خانم بهروزی از مؤسسین و دبیركل آن است نقش مهمی در فعالیت‌های انتخاباتی مجلس، ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر تهران دارد، همچنین برای ترویج فرهنگ اسلامی تلاش می‌كند. خاطرات خانم بهروزی از تأسیس و فعالیت این حزب بخشی از تاریخچه‌ی احزاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روشن می‌سازد و ما را با زنان فعال سیاسی آشنا می‌سازد.

قیمت: 90,000 ریال

خرید

 

  ورود اعضا

نام کاربری:

کلمه عبور:


بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *