مركز اسناد انقلاب اسلامی


نشانی: تهران، خیابان دكتر شریعتی، قبل از میدان قدس، مركز اسناد انقلاب اسلامی

تلفن حوزه ریاست:02122242916

تلفن معاونت پژوهشی: 02122211182

تلفن موسسه فرهنگی هنری و انتشارات: 02122211184

تلفن معاونت اطلاع رسانی: 02122211186

تلفن معاونت تاریخ شفاهی: 02122211185

تلفن معاونت اداری و مالی: 02122211183

 

تلفن سایت: 02122234020

 

 

نمابر:    22232092 21 98+


رایانامه پایگاه اطلاع‌رسانی:
sardabir[at]irdc[dot]ir

 

رایانامه معاونت انتشارات: entesharat[at]irdc[dot]ir

 

رایانامه معاونت پژوهشی: pajooheshi[at]irdc[dot]ir

  • تماس با بخش:
  • موضوع: *
  • نام:
  • پیوند مرتبط:
  • پست الکترونیکی: *
  • متن پیام: *

  آخرین مقالات

  آخرین گفتگوها

بین 40نمایشگاه كتاب برتر جهان جایگاهی نداریم

 گفتگو با مجید صحاف


مدیر كمیته فعالیت‌های جنبی نمایشگاه كتاب گفت: بر اساس اینكه در قیاس با 40 نمایشگاه برتر دنیا در جایگاه خوبی قرار نداریم از این رو برای نمایشگاه بیست و هفتم كتاب تهران كمیته مستقل فعالیت‌های جنبی تشكیل شده است.

31 فروردین 1393

گفتگوی مركز اسناد انقلاب اسلامی با دكتر اسماعیلی

سویه های پنهان شرق شناسی در اندیشه ریچارد فرای

امیر علی هدایت


اغلب مستشرقین وقتی به تمدن ایرانی نگاه می كنند تمدن ایرانی و اسلامی را نهایتاً تا قرن ششم مورد توجه قرار می دهند و با تقویت نحله فقهی قشری گرایانه سنی مذهب قرن ششم كه نمادش امام محمد غزالی و در دوره سلجوقیان است به تدریج تمدن اسلامی را در حال افول می بییند و با حمله مغول عمر تمدن اسلامی را به سرآمده می بیننند اما ریچارد فرای این نگاه را ندارد ریچارد فرای معتقد به پیوستگی تمدن است چه قبل از اسلام یعنی دوران باستان، دوره طلایی و چه ادامه اش تا امروز.

28 فروردین 1393


بازديد ديروز :

بازديد امروز :

  • نام و نام خانوادگی: *
  • تلفن همراه:
  • پست الکترونیکی: *
  • گرو ه های خبرنامه: *