پس از تجمع غیرقانونی حامیان موسوی در میدان آزادی، آشوبگران حامی وی با حمله به یک مهد کودک، مادر و خواهر رجب پور را به شهادت رساندند.
در همین رابطه محمد رجب پور که مادر و خواهرش در حمله اوباش به شهادت رسیدند به خبرنگار کیهان گفت: روز دوشنبه حدود ساعت 8 بعدازظهر بعد از اتمام تجمع حامیان موسوی در میدان آزادی، ناگهان تعدادی اوباش به طرف خیابان محمدعلی جناح یورش آوردند.


وی افزود: در ابتدای این خیابان حوزه مقاومت بسیج هست که روبروی آن هم یک مهد کودک به نام «آوای باران» قرار دارد. اوباش مذکور که ظاهراً به قصد تصرف پایگاه بسیج به این خیابان هجوم آورده بودند با تیراندازی به سمت مردم باعث رعب مردم شدند و مادر و خواهر من نیز که در حال عبور از آن خیابان بودند برای در امان ماندن وارد مهد کودک فوق الذکر شدند اما اوباش بدون توجه به این امر به سمت مهدکودک هم تیراندازی کردند که همین امر باعث کشته شدن مادر و خواهرم شد. این شهروند تهرانی با بیان اینکه مادرم به نام سرور برومند 58 ساله و خواهرم به نام فاطمه رجب پور 38 سال داشتند افزود: سؤال من از این افراد این است که مادر و خواهر من مگر چه گناهی کرده بودند که باید کشته می شدند؟


وی که با تأثر و ناراحتی فراوان سخن می گفت تأکید کرد ما خواستار برخورد شدید با آشوبگران و اوباش هستیم و فکر می کنم همه مردم چنین خواسته ای را دارند زیرا امنیت خواسته ابتدایی همگان است.
آشوبگران با وقاحت تمام چادر از سر زنان محجبه کشیدند
پس از تجمع غیرقانونی حامیان موسوی در میدان آزادی، تعدادی از آشوبگران چادر از سر زنان محجبه کشیدند.
یک شهروند تهرانی در این باره به ایرنا گفت: تعدادی از دختران که روز دوشنبه در حاشیه سینما واقع در ضلع غربی خیابان اباذر در خیابان آیت الله کاشانی تجمع کرده بودند، در حرکتی وقیحانه چادر را از سر یکی از بانوان محجبه که همراه همسرش در حال عبور از منطقه بود، کشیدند.
«محمد ذاکری» که هنگام این حادثه در حال عبور از این منطقه بوده و شاهد اقدام این دختران آشوبگر و بدحجاب بوده، افزود: این دختران که پارچه سبزهایی به دستشان بسته بودند، بدون دلیل و ناگهان به سمت این خانم محجبه که همراه همسرش سوار بر موتور بود، حمله کردند.
وی اظهار داشت: این گروه آشوبگر ابتدا این خانم و همسرش را از موتور به پایین انداخته و چادر این بانوی محجبه را از سرش کشیده و به شدت به وی و همسرش حمله کردند.
به گفته این رهگذر، دختران ضارب همچنین به شدت این خانم و همسرش را کتک زده و سپس از منطقه متواری شدند.


وی با اشاره به این که در موقع حمله این افراد به این خانم و همسرش تعدادی از مردم ساکن منطقه نیز حضور داشتند، گفت: مردم پس از مشاهده این حادثه به کمک این زن و شوهر آمده و آنها را از دست آشوبگران نجات دادند.
به گفته این شهروند تهرانی، رفتار این تعداد دختر واقعا مایه تاسف و شرم هر انسانی است چرا که بدون دلیل به همنوعان خود حمله می کنند.