پخش مستند پشت پرده زندگی و روابط کاری شیرین عبادی، مسائل جالبی را از نحوه روابط خانوادگی او فاش کرده است.

در این مستند که اخیرا از رسانه ملی پخش شد، شوهر خانم عبادی به رفتار نابهنجار او در محیط خانوادگی اشاره کرد و گفت: "من خیلی تحمل کردم تا زندگی‌ام را حفظ کنم. با رفتارها و اخلاق نامناسب او هم ساختم."

 

 

شوهر عبادی در ادامه این مستند با ابراز تعجب از اینکه چگونه همسرش جایزه "صلح" دریافت کرده از کج خُلقی های عبادی گفته و گفته که او عامل خراب شدن زندگی چهار نفری خانواده اش بوده.

جواد توسلیان در عین حال تاکید کرده که در برابر این رویه "بانوی صلح"، مجبور بوده است فقط و فقط "تحمل" کند:"حتی در یکی از سفرهای تفریحی که به فرانسه داشتیم، او شروع کرد به داد و بیدا کردن. البته من برای اینکه این مسافرت خراب نشود، بحث را ادامه نداد."

شوهر شیرین عبادی اضافه کرد: "بارها خانم عبادی به من حمله کرد و با کفش من را کتک زد. همچنین پیراهن‌های من را پاره کرد."

 

 

وی همچنین درباره وضعیت زندگی زناشویی خود گفت: "به قدری شرایط زندگی من عجیب بود که فامیل می‌گفتند تو زن نگرفتی، بلکه شوهر کردی و بهتر است بجای آقای توسلیان به تو بگوییم آقای عبادی!"

بیان این مسائل از سوی همسر خانم عبادی درحالی است که وی خود را پیگیر مسائل حقوق بشر می‌نامد وحتی در مصاحبه های خود با رسانه های خارجی مدعی می شد همسر وی در یک اقدام متمدنانه کاملا پذیرفته که حقوق مردانه اش را به وی(عبادی) تفویض کند.