ماجرای درگیری آیت الله شهید سید حسن مدرس با طرفداران سردار سپه در مجلس شورای ملی در سال 1302 خورشیدی

در حالی كه در واپسین ماههای عمر مجلس چهارم رضاخان غائله جمهوری‌خواهی را براه انداخته بود، مدرس در مقام نماینده مجلس سخت به مخالفت با این ترفند برخاست. علیرغم اعمال فشار و مداخلات شدید رضاخان و طرفدارانش سید‌حسن مدرس و اقلیت كوچكی از مخالفان وی به مجلس شورای ملی دوره پنجم راه یافته و در حالیكه غائله جمهوری‌خواهی به شدت ادامه داشت، مدرس مخالفت خود با آن را كماكان تداوم داد. مدرس بالاخص از همان نخستین جلسات دوره پنجم مجلس تلاش كرد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان طرفدار رضاخان جلوگیری كرده و با ایراد نطق‌هایی مفصل و در عین حال مخالفت‌آمیز با رضاخان موضوع جمهوری‌خواهی بدون پایه و اساس او را با شكست و ناكامی روبرو كند. مدرس به ویژه نمایندگان دوره پنجم را برگزیدگان رضاخان و محصول دخالت عوامل او ارزیابی كرده و آنان را فاقد شأن نمایندگی مردم در مجلس دانست. در حالی كه رضاخان به نمایندگان هوادارش در مجلس فشار می‌آورد هر چه سریعتر موجبات تأیید و تصویب طرح جمهوری‌خواهی او را فراهم آورده وی را به فتح قله‌های قدرت و حكومت نزدیك كنند، مدرس تقریباًً یك تنه و سرسختانه در راه عقیم گذاردن این طرح توطئه آمیز می‌كوشید. تا جایی كه تا واپسین روزهای سال 1302 و اوایل فروردین 1303 اساساً با پایمردی و مخالفت جانانه سید‌حسن مدرس طرفداران رضاخان در مجلس پنجم امكانی برای طرح موفقیت‌آمیز موضوع جمهوری‌خواهی او پیدا نكردند. اما در این میان یكی از طرفداران رضاخان در مجلس، دكتر حسین بهرامی (احیاءالسلطنه) خبطی بسیار مؤثر (و گویا با تحریك سید‌‌محمد تدین) انجام داد و با پایان جلسه روز 27 اسفند 1302 مجلس سیلی محكمی بر گوش سید‌حسن مدرس نواخت به طوری كه عمامه مدرس از سرش افتاد اما صدای این سیلی نه تنها مانند رعد در تهران و اطراف منعكس وپراكنده شد، بلكه مانند كبریتی كه به انبار باروت برسد چنان انفجاری در افكار و احساسات مردم پایتخت به وجود آورد كه پیام آن شكست قطعی غائله جمهوری‌‌خواهی قلابی رضاخانی و ناكامی قطعی در اردوی طرفداران رضاخان در داخل و خارج از مجلس بود. ملك الشعرای بهار در سروده‌ای كه به همین مناسبت و تحت عنوان «جمهوری‌نامه» تنظیم كرده، به نقش قاطع سیلی خوردن مدرس در از میان برداشته شدن غائله جمهوری‌خواهی رضاخان چنین اشاره كرد:
از آن سیلی ولایت پر صدا شد
دكاكین بسته و غوغا به پا شد

به روز شنبه مجلس كربلا شد
به دولت روی اهل شهر وا شد

چو آمد در میان خلق سردار
برای ضرب و شتم و زجر و كشتار

دریغ از راه دور و رنج بسیار

قشونی خلق را با نیزه راندند
ولی مردم به جای خود بماندند

رضاخان را به جای خود نشاندند
بجای گل بر او آجر پراندند

نشاید كرد با افكار پیكار
بباید خواست از مخلوق زنهار

دریغ از راه دور و رنج بسیار

و كوهی كرمانی شاعر و منتقد دیگر غائله جمهوری‌خواهی هم درباره تأثیر قاطع سیلی خوردن مدرس در ناكامی طرح قلابی جمهوری‌خواهی رضاخان چنین سرود:
شد مسخره جمهوری از آقای تدین
شد مملكت آشفته ز غوغای تدین

آواز جماعت هله آواز خداداد
آن سیلی بی‌پیر عجب خوب صدا داد

آن سلطنت نیمه رمق را چه دوا داد
یك هاتفی از غیب مرا دوش ندا داد

شد مسخره جمهوری از آقای تدین
شد مملكت آشفته زغوغای تدین

هر چند سیلی دكتر حسین بهرامی بلافاصله جبران شد و سید‌محی‌الدین مزارعی نماینده شیراز و از طرفداران مدرس بلافاصله كشیده‌ای به مراتب سنگین‌تر و گوش‌نوازتری را نثار بهرامی كرد اما موضوع سیلی خوردن مدرس از طرف حامیان رضاخان با واكنش شدید و سریع مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگر مواجه شد و مخالفت با رضاخان و جمهوری‌خواهی قلابی او گسترش فزاینده‌ای پیدا كرد تا جایی كه كمتر از یك روز بعد و در 28 اسفند 1302 هزاران تن از مردم در مخالفت با این غائله در مسجد شاه و اطراف آن گرد‌ آمدند و خیلی زود آشكار شد كه برغم تمهیدات گسترده‌ رضاخان و عوامل او در گوشه و كنار كشور مخالفان جمهوری‌خواهی و شخص رضاخان اكثریتی قابل توجه از مردم كشور را تشكیل می‌دهند.
بدین ترتیب و به دنبال سیلی خوردن مدرس در مجلس حتی در تركیب نمایندگان مجلس در برابر موضوع جمهوری‌خواهی هم اختلاف افتاد و بسیاری از طرفداران رضاخان به خیل مخالفان او پیوسته به حمایت از مدرس برخاستند.

 

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                                      آیت‌الله سید حسن مدرس در سنین جوانی

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                                   آیت‌الله مدرس در جوانی با سواران بختیاری

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                           آیت الله سیدحسن مدرس به اتفاق فرزندش ، عبدالباقی مدرس

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                                 آیت‌الله مدرس در یكی از جلسات دوره 16 مجلس

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                                                  آیت الله سیدحسن مدرس

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                  آیت‌الله حسن مدرس پس از جان سالم به در بردن از ترور در بیمارستان

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

            سیدحسن مدرس به اتفاق عده ای از نمایندگان اقلیت دوره پنجم مجلس شورای ملی

 

 

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

                      شهید مدرس همراه با عده‌ای از وكلای دوره چهارم مجلس شورای ملی                              

                     

زندگی نامه و تصاویر  آیت الله مدرس

               تصویری از مدرس و آزادی‌خواهان دیگر (منتشر شده در روزنامه‌های سال 1320)