13 آذر 1369
اولین کنفرانس همبستگی جهانی با انتفاضه فلسطین
اولين كنفرانس همبستگي جهاني با قيام اسلامي مردم فلسطين (انتفاضه) در تهران آغاز به كار كرد