ویژه‌نامه پیوند مستحکم| برشی از خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی
تبلیغات دستگاه پهلوی علیه قیام مردمی 15 خرداد/ توطئه‌ رژیم پهلوی برای بی‌اعتبار کردن قیام 15 خرداد چگونه شکست خورد؟

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ قیام مردمی 15 خرداد 1342 در حمایت از امام خمینی و با سر دادن شعارهای اسلامی صورت گرفت. در مقابل؛ رژیم پهلوی برای انحراف افکار عمومی به تبلیغات علیه این قیام دست زد.

آیت‌الله مهدوی‌کنی که در آن دوران در تهران حضور داشت و خود از نزدیک شاهد جریانات بود در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده درباره مردمی بودن قیام 15 خرداد می‌گوید: رژیم پهلوی قیام 15 خرداد را ساخته و پرداخته گروهی خرابکار و کمونیست اعلام کرد.

تبلیغات رژیم در اذهان ساده‌اندیشان و رسانه‌های خارجی تا حدودی مؤثر بود و مورد قبول واقع شد، لكن نفوذ امام و روحانیت انقلابی در میان مردم جای خود را باز کرده بود و مسلمانان مبارز و انقلابی که در متن نهضت بودند تحت تأثیر تبلیغات دولت واقع نمی‌شدند و مسئولان بلندپایه رژیم این مطلب را می‌دانستند که آن‌ها با این ترفندها می‌خواهند چهره نهضت و رهبران آن‌ها را مشوه و وابسته نشان دهند، ولی مردم به رهبران نهضت ایمان داشتند و این حرکت را یک حرکت خودجوش دینی و ملی دانسته و تبلیغات دستگاه، آن‌ها را در کار خود مصمم‌تر می‌کرد.

آنان تبلیغات سوء رسانه‌های رژیم پهلوی را دلیل بر ضعف آن می‌دانستند که برای سرکوب نهضت، واقعیت‌ها را انکار و ملت مسلمان را به خرابکاری و کمونیست بودن متهم می‌نماید و مردم هم خود شاهد بودند که شعارها، همه اسلامی و در راستای انقلاب و راه امام بود و جریان کاملا نشان می‌داد که موضوع عمیق‌تر از این چیزهاست که حالا چند نفری یا یک عده چپی فقط آمده باشند در خیابان‌ها و شعارهای اسلامی سر بدهند.

آنچه که من خودم شاهد بودم شعارها همه به نفع امام و انقلاب اسلامی بود، شعار کمونیست‌ها و خرابکارها نبود. این شعار، شعار مردم بود.

بعد از 15 خرداد هم بعضی‌ها که معمولا در جریانات انقلاب، سرکوب را در هر نقطه‌ای دلیل بر شکست می‌دانند، قدری ناامید شدند و کنار رفتند. آن‌هایی که نمی‌توانستند ادامه بدهند و یا از مشکلات زود متأثر می‌شدند، کنار رفتند؛ چنان که بعضی از علما و روحانيون هم، بعد از این جریان از بعضی کارها کنار کشیدند و ادامه مبارزه را مصلحت ندیدند و می‌گفتند: با دستگاه تا دندان مسلح نمی‌شود جنگید. ولی آن‌ها که نظر دیگری داشتند، علاوه بر آنکه ناامید نشدند، این را نقطه شروع برای نهضت دانستند.