29 خرداد 1356
درگذشت دکتر علی شریعتی
دكتر علي شريعتي نويسنده و جامعه‌شناس ايراني در لندن درگذشت‌.