ویژه‌نامه "فاجعه‌ عظیم"| روایتی از محمد حسن خاکساران
ابعاد دیگری از توطئه رژیم پهلوی در فاجعه سینما رکس/ تظاهرات مردم پس از جنایت رژیم پهلوی در آبادان

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ محمد حسن خاکساران از مبارزان انقلابی در کتاب خاطرات خود که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است درباره فاجعه سینما رکس آبادان می‌گوید: یکی از اقدامات رژیم پهلوی که برخلاف نقشه و برنامه‌اش، نتیجه معکوس داد، جنایت به آتش کشیدن سینما رکس آبادان بود.

رژیم می‌خواست چنین وانمود کند که انقلابیون به دلیل تعصبات دینی، دست به این کار زده‌اند و این چنین آنان را بدنام سازد، ولی براساس قرائن و شواهد روشن مثل بستن درهای سینما رکس برای جلوگیری از خروج تماشاگران و بستن شیرهای مخصوص آتش نشانی، بسیاری از مردم فهمیدند که عوامل رژیم در این جنایت دست داشته‌اند.

علاوه بر این، تلویزیون اخبار و تصاویر این واقعه را پخش می‌کرد و ما که به تازگی از زندان آزاد شده بودیم، اخبار را مستقیم و بدون واسطه پیگیری می‌کردیم. 

مردم نیز در راهپیمایی‌ها و اجتماعاتشان با شعارهایی مثل «آبادان شهر عزاست»، «آبادان ماتم سراست» نفرت و انزجار خود را از عمل وحشیانه رژیم ابراز می‌نمودند و این خود نشان می‌داد که تبلیغات دستگاه پهلوی بی‌فایده بوده و نتیجه معکوس داده است.