سندی از ساواک مبنی بر لزوم تبعید آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی از جمله علمایی است که سابقه طولانی در همراهی با امام خمینی دارد. دوست صمیمی و یار وفادار امام در دوران نهضت اسلامی، نمایندگی امام در ایران را بر عهده داشت و به همین جهت به شدت تحت نظر ساواک بود تا اینکه ساواک پیشنهاد تبعید وی را صادر کرد.

در سندی از گزارشات ساوک آمده است: «پس از تبعید آیت‌الله خمینی و طرد بعضی از طرفداران و ایادی وی بعضا مشاهده می‌شد که وجوهی جهت یاد شده در ایران جمع‌آوری و به عراق ارسال می‌گردد که پس از یک سلسله اقدامات و تحقیقات دامنه‌داری که توسط ساواک قم به عمل آمد روشن شد که دو نفر از روحانیون افراطی به اسامی سید محمدصادق لواسانی در تهران و سید محمدصادق تهرانی در قم در امر جمع‌آوری و ارسال وجوه جهت [امام] خمینی به عراق دخالت داشته و نماینده وی در ایران می‌باشند.»

گزارشگر ساواک در انتهای گزارش درباره آیت‌الله لواسانی می‌نویسد: «محمدصادق لواسانی یکی از روحانیون افراطی و از طرفداران سرسخت [امام] خمینی و نماینده جمع‌آوری و ارسال وجوه به عراق جهت مشار الیه می‌باشد.»

در همین زمینه ساواک طی پیشنهادی تبعید آیت‌الله لواسانی را ضروری می‌داند و عنوان می‌کند: «با عرض مراتب فوق و با توجه به این که نمایندگی محمدصادق لواسانی و محمدصادق طهرانی  به منظور جمع‌آوری و ارسال وجوه جهت [امام] خمینی به عراق محرز گردیده است لذا جهت تضعیف موقعیت [امام] خمینی از نظر مالی بعد از خاتمه ماه مبارک رمضان در صورت تصویب محمدصادق لواسانی از تهران به یکی از مناطق استان گیلان و محمد صادق تهرانی به همدان طرد شوند.»


گزارش ساواک تهران مبنی بر لزوم تبعید آیت‌الله سید محمدصادق لواسانی