25 مهر 1318
قتل فرخی یزدی توسط مأمروان رژیم پهلوی

فرخي يزدي مدير روزنامه «طوفان» و نماينده سابق مجلس شوراي ملي در زندان قصر به وسيله آمپول هوا كه توسط پزشك احمدي به وي تزريق گرديد به قتل رسيد.