3 آذر 1353
دستگیری آیت‌الله محمد مفتح توسط ساواک

آیت‌الله محمد مفتح از علما و مدرسان مبارز، توسط ساواك دستگير و مسجد جاويد نيز كه امامت جماعت آن را بر عهده داشت تعطيل شد.