15 آذر 1342
قاچاق آثار باستانی کشور توسط یهودیان

روزنامه صهيونيستي «داوار» به خريد و فروش گسترده آثار عتيقه و باستاني ايران در اسرائيل كه توسط يهوديان و به صورت قاچاق به فلسطين اشغالي برده شده بود اعتراف كرد.