حساب اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویری از حضور امام خمینی در پای صندوق رأی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تصاویری از حضور امام خمینی در انتخابات از نظر می‌گذرد.


تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات

تصاویری از شرکت امام در انتخابات