روایت مطبوعات از پیام امام خمینی برای افتتاحیه مجلس اول
مجلس جای تصفیه حساب‌های شخصی و گروهی نیست / رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان باید در رأس برنامه‌های مجلس قرار گیرد
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد که با بازتاب گسترده در مطبوعات آن دوره روبرو شد. پیام 11 ماده‌ای امام خمینی که در افتتاحیه این مجلس توسط سید احمد خمینی قرائت شد نکات مهمی را شامل می‌شد که طی روزهای بعد به صفحه نخست روزنامه‌های کشور راه پیدا کرد.

در ادامه بخشی از مطبوعات خرداد 1359 از نظر می‌گذرد.


روایت مطبوعات از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

روایت مطبوعات از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

روایت مطبوعات از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

روایت مطبوعات از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی


روایت مطبوعات از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی

روایت مطبوعات از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی