مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام نویسنده: علی شیرخانی
زندگی نامه: اینجانب علی شیرخانی پس از اخذ مدرک سوم راهنمایی در سال 1363 وارد حوزه علمیه قزوین شده و در مدراس صالحیه سردارین و شیخ الاسلام آن شهر جامع المقدمات ، سیوطی و حاشیه ملا عبدالله را گذراندم و از سال 1365 وارد حوزه علمیه قم گردیدم و ادامه دورس حوزوی را در این حوزه مقدس طی نمودم . همزمان با دروس حوزه ، دبیرستان را متفرقه خوانده و در سال 1370 دیپلم فرهنگ و ادب اخذ نمودم . اساتید بنده در قزوین آیت الله محمد تاکندی ، حجت الاسلام فیروزی و حجت الاسلام مرتضوی بوده­اند و بخشی از جامع المقدمات را نیز نزد آقی کاظم عباسی مولایی گذراندم . در قم نیز نزد اساتیدی چون آقایان : یعقوبعلی برجی ، علیدوست ، آل غفور جزایری ، حسین خراسانی ، محمدی خراسانی ، فیاضی ، اسحاقی ، فتوحی ، صالحی افغانی و مهری دروس سطح و منطق و فلسفه را خوانده­ام . پس از طی دروس سطح وارد درس خارج شده و نزد آقایان : مکارم شیرازی ، صالحی مازندرانی ، جوادی آملی ، سبحانی ، صادق لاریجانی ، معرفت و مومن این دروس را تلمذ نموده­ام . از سال1370 وارد موسسه آموزشی عالی باقر العلوم شدم و در سال 1379 مدرک فوق لیسانس را از آنجا دریافت نمودم . سال 1380 نیز در آزمون دکتری قبول شده و در این مقطع تحصیل کردم و از همان سال نیز عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اسلامی واحد قم شدم . از سال 1370 مقاله نویسی را با نشریه هفتگی ولایت قزوین که هم اکنون به روزنامه تبدیل شده است ، آغاز کردم و از نیمه دوم دهه هفتاد ، مقالات و کتب مختلفی به چاپ رسیده است. البته لازم است یادی نیز از اساتید معروف دانشگاه داشته باشیم .
آقایان دکتر : سیف زاده ، دکترسریع (تعلم) ، دکتر بشریه ، دکتر نقیب زاده ، دکترسید محمد هاشمی ، دکتر میرعباسی ، دکتر حمید احمدی ، دکتر ازغندی ، دکتر کاظمی ، دکتر قوام ، دکتر ملکوتیان ، دکتر صدرا ، دکتر ابوالحسنی ، دکتر ساعی ، دکتر طاهری ، دکتر فیرحی ، دکتر قادری (حاتم) دکتر منوچهری و ... .
از سال 1381 (اواخر 81) مسوولیت مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم را بر عهده دارم و البته با مراکز مختلف پژوهشی نیز همکاری دارم .

کتب: ‏


1. حماسه 17 خرداد (تاریخی سیاسی)/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1377
2. حماسه 19 دی قم (تاریخی – سیاسی) / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1377
3. حماسه 26 بهمن تبریز (تاریخی – سیاسی) / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1378
4. شورا و آزادی (اندیشه طالقانی) / انتشارات سبا – قم / 1382
5. تشیع و روند گسترش آن در ایران (تاریخی – مذهبی) / معاونت امور اساتید و معاونت اسلامی / 1383
6. تحولات حوزه علمیه قم پس از انقلاب اسلامی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1384

مقالات: ‏‏


1. قیام 19 دی به روایت اسناد و مدارک و خاطرات / مجله نامه قم شماره 8 – 7 / زمستان 1378
2. امام خمینی و قیام 15 خرداد 42 / مجله انقلا ب اسلامی / بهار 1378
3. زندگی و اندیشه­های سیاسی طالقانی / علوم سیاسی شماره 2 / 1377
4. دعوت به جنگ و صلح در قرآن / علوم سیاسی شماره 15 / 1380
5. نظام شورایی در اندیشه آیت الله طالقانی / علوم سیاسی شماره 15 / 1380
6. کارنامه حوزه­های علمیه پس از انقلاب اسلامی / دانشگاه اسلامی / 1384
7. فقه رئالیستک (ترجمه مقاله) / خردنامه همشهری / خرداد 1384

متفرقه: ‏


1. آزادی و آموزه­های تشیع / مرکز اسناد (شاید 85 چاپ شود) / 1384
2. مدیریت و نظارت بر تدوین کتاب روحانیت به روایت اسناد / معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی و معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم / منتشر نشده / 1384
3. تئوری توطئه (کتاب تاریخی و اندیشه­ای) / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / منتشر نشده / 1384
4. زندگینامه شهید سعیدی / همکاری در حال چاپ / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1381
5. اندیشه­های سیاسی علمای شیعه (شیخ مفید ، سید مرتضی و شیخ طوسی) / ارائه به مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 85 منتشر خواهد شد / 85 – 1384
6. همکاری در تدوین خاطرات خاتم یزدی ، خاکساران ، و دیگران در مرکز اسناد انقلاب اسلامی
7. همکاری با مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم / پژوهشی و مسوولیت مرکز / 1375 تا کنون
8. همکاری با دانشگاه ازاد اسلامی قم / مدرس / 1380 تا کنون
9. همکاری با مرکز تحقیقات (پژوهشگاه دفتر) / پژوهشی / 1370 تا کنون
10. همکاری با معاونت پژوهشی شورای مدیریت حوزه / پژوهشی / 1381 تا کنون
11. همکاری با موسسه تنظیم و نشر اثار امام / پژوهشی / 1382
12. همکاری با صدا وسیما (رادیو معارف و شبکه­های نور و تهران) / کارشناس / 1379 تا کنون