مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام نویسنده: مسعود براتی، سید حامد ترابی
زندگی نامه: