مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: نقش زنان در دفاع مقدس
نام نویسنده: محمدعلی جودکی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جامعه شناسی سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۵۲
قطع: وزیری
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

مشاركت زنان در دفاع مقدس در چهار عرصهی مختلف به صورت مشاركت مستقیم در جنگ تحمیلی (نقش رزمی و دفاعی)، نقش پشتیبانی (مشاركت غیرمستقیم)، نقش فرهنگی و نقش عاطفی در دفاع مقدس به منصه‌ی ظهور رسید. خط سیر حضور زنان در این عرصهها تابعی از مقتضیات و شرایط زمانی و مكانی دفاع مقدس بوده است.