مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تقویم تاریخ دفاع مقدس، جلد چهل و هشتم، حوادث مرداد 1363 (دروغ بزرگ)
نام نویسنده: فرهاد بهروزی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۵۲
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۰۹۴-۰
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

دروغگوی بعثی علیرغم هجوم آشكارش به مرزهای میهن اسلامی و اشغال چندین كیلومتر از خاك مقدس این سرزمین، با وقاحت تمام ایران را متجاوز میخواند. با گذشت روزها و هفتهها از آغاز جنگ و آنگاه كه مردان مؤمن و مدافع میهن اسلامی او و قشون شومش را متوقف ساختند و به عقب راندند، هنوز بر دروغش اصرار میورزد و در سخنان و اطلاعیهها و... ایران را متجاوز میخواند و پشتیبانان او علیرغم همهی براهین موجود در معرفی متجاوز، از بیان آن خودداری میكنند.

گردانندگان این صحنه انواع بمبها، راكتهای شیمیایی و .... را در نهان و آشكار به او عرضه میكنند و با این همه خود را بیطرف و حامی صلح معرفی مینمایند. دروغِ بیطرفی آنان كه میخواستند با ظاهری آراسته درون پلیدشان را از انظار جهانی مخفی دارند، كمكم رنگ باخته و آنان با گفتارشان خود را رسوا می‌كنند.