مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی ایران(جلد پنجم)
نام نویسنده: کیامرث جهانگیری
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: مطالعات انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
چاپ جاری: اول
قیمت: ۳۱۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۶۸
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۵۶-۴
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: در اين دوره‌ی کوتاه ولي پرتلاطم از تاريخ انقلاب اسلامي(از عزل بنی‌صدر تا فتح خرمشهر)، مردم ايران شاهد ازدستدادن بسياري از سران انقلاب اسلامي بودند. در اين دوران ضدانقلاب توانست يک رئيسجمهور و يک نخستوزير، يک رئيس قوهي قضائيه، يک دادستان کل انقلاب، چندين وزير و معاون وزير، چندين نمايندهي مجلس، چندين امامجمعهي مرکز استان و بسياري از مؤمنين طرفدار انقلاب را به شهادت برساند. همچنين کشور شاهد چند کودتاي نافرجام، برگزاري دو انتخابات رياستجمهوري، رويکارآمدن سه نخستوزير و سه کابينهي وزرا، برملاشدن ماهيت چندين جريان سياسي بهظاهر همراه انقلاب، رفع محظورات از ارتش و سپاه بود که در نهايت به فتح خرمشهر منجرشد