مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی طباطبایی شیرازی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: خاطرات
نام تدوین گر: طاهره خدارحمی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
چاپ جاری: اول
قیمت: ۲۶۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۰۸
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۹۱-۵
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

حجتالاسلام سيد محمدمهدي طباطبايي شيرازي در شهر رفسنجان بهدنيا آمد و تحصيلات خود را در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي علميه‌ي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قم و مشهد به پايان رسانيد. در قيام تاريخي 15 خرداد 1342 حضور داشت و پس از آن در مبارزه عليه شاه وارد شد. عضويت در مجمع مبلّغين و سپس مجمع روحانيت مبارز از جمله فعاليتهاي مهم و اساسي ايشان بوده است که بارها منجر به دستگيري و زندانيشدن ايشان گرديد. پس از تبعيد امامخميني براي ملاقات ايشان به نجف رفت و پس از بازگشت از عراق دستگير و زنداني شد. نسبت فاميلي وي با آيتالله شهيد محمدرضا سعيدي خراساني به فعاليتها و مبارزات وي شدت بيشتري داد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با اوجگيري انقلاب و هجرت امام به پاريس، وي نيز به نوفل لوشاتو رفت و پس از ديدار با رهبر انقلاب خدمت خود را در راه نهضت اسلامي ادامه داد. پس از بازگشت امام به وطن وي نيز به خدمت ايشان درآمد و فعاليتهاي خود را در کميته و دادگاههاي انقلاب متمرکز نمود...