مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: جناح های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 60
نام نویسنده: اکبر اشرفی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: مطالعات انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
چاپ جاری: اول
قیمت: ۲۳۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۴
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۸۹-۲
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

در جمهوري اسلامي ايران دو جناح سياسيِ عمدهي ولايي و مخالف ولايت فقيه را ميتوان از هم متمايز ساخت. گرچه هر دو جناح مذکور داراي شاخهها و گروههاي متعددي ميباشند، ولي جناح ولايي در کليت خود معتقد به تبعيت از اسلام در زندگي اجتماعي و سياسي ميباشد و در آن محور اصلي امور، خداوند است. مفروض اصلي اين جناحِ سياسي اين است که دين اسلام براي تنظيم تمام امورِ مربوط به زندگي فردي، اجتماعي و سياسي انسان آمده است و لذا سياست نميتواند از اسلام جدا باشد؛ بلکه سياست، بخش کوچکي از امور زندگي انسان است که دين اسلام، اصول حاکم بر آن را نيز براي مسلمانان مشخص کرده است. جناح دوم نيز، گرچه به شاخهها و ايدئولوژيهاي گوناگوني تقسيم ميشود، ولي در کلّيتِ خود معتقد به اين است که دين، يک امر شخصي و ناظر بر تنظيم رابطهي انسان با خداست و نقشي در امورِ اجتماعي و سياسي ندارد.