مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی
نام نویسنده: ساره جمالی زواره
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: دانستنیهای انقلاب اسلامی برای جوانان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
چاپ جاری: اول
قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۵۰۰
تعداد صفحات: ۲۲۰
قطع: پالتویی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۷۵-۵
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

يکي از شگفتيهاي انقلاب اسلامي اين است که با وجود انواع دشمني، توطئه و کارشکنيِ بيگانگان در مسير توسعه و رشد جامعهي انقلابي ايران، پيشرفتهاي ارزنده و تحسينبرانگيزِ علمي و فنّي در کشور را شاهديم. توسعهي آموزش و پژوهش، شکوفايي صنعتي، انقلاب نرمافزاري اسلامي، گسترش نشر و مطبوعات و کتابخواني، پيشرفتهاي حيرتآور در زمينهي نانوتکنولوژي، پيشرفتهاي عظيم پزشکي، جايگاه ممتاز در عرصهي سلولهاي بنيادي، همگي برگهاي زريني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصهي علم و فنّاورياند که افقهاي روشنتري را نيز در مقابل ما خواهد گشود.