مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی(جلد چهارم)
زیر عنوان: از آشوب های داخلی تا فاجعه هفتم تیر
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
چاپ جاری: اول
قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۶
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۹۴۸-۹
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

فضاي باز سياسي بهوجودآمده پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مشارکت و رقابت سياسي ميان گروهها و احزاب سياسي را به ميزان قابلتوجهي افزايش داد. گروههاي سياسي از جمله جبهه‌ي ملي، نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق و حزب توده با استفاده از اين فضا به جمعآوري نيرو، سازماندهي تشکيلاتي و نفوذ در ساختارهاي حاکميتي و ترور ياران امام پرداختند. آنان راهبرد قانونگريزي، ايجاد هرج و مرج و آشوب را براي مقابله با جمهوري اسلامي در پيش گرفتند و براي ايجاد تغييرات مورد نظر خود، برگزاري رفراندومِ زير نظر خود را مطرح نمودند. در اين ميان، آنچه را که فراموش كرده بودند، اسلام، ملت و رهبري امام بود. سپس با محاسبات اشتباه خود، ضمن ناديده‌انگاشتن قدرتِ نقشآفرين اين سه عنصر، خود را «انقلابي» جلوه ميدادند و سقوط نظام شاهنشاهي را به خود منتسب ميکردند. سرانجام صبر، سکوت، مدارا و مماشات امام به پايان رسيد و مردم بساط اين گروه‌ها را درهم پيچيدند.