مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی
نام نویسنده: محمدصادق کوشکی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اندیشه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
قیمت: ۷۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

از آنجایی كه امام خمینی در رابطه با سیاست و حكومت علاوه بر تبحر در عرصه نظریه پردازی، در میدان عمل نیز پیشگام بوده و تجربه رهبری یك انقلاب موفق و اداره یك نظام كارآمد را به عنوان پشتوانه عملی دیدگاههای خود در اختیار داشته است، در این كتاب با بررسی آرا و نظریات ایشان در رابطه با حكومت و سیاست، به جستجوی نظریات اسلام در این باره و در واقع قرائت حضرت امام از اسلام و تشیع پرداخته شده است.