مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
مخاطب گرامی تا اطلاع ثانوی جهت خرید کتاب از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
نام کتاب: جمعیت فداییان اسلام به روایت اسناد
نام نویسنده: احمد گلمحمدی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اسناد
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
قیمت: ۲۳۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

شكل گیری جمعیت فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی ناشی از فضای مذهبی جامعه ایرانی بود كه در آن بر حفظ هویت اسلامی تأكید می شد. نواب با جذب جوانان مؤمن و افراد طبقات مختلف به جمعیت فوق، می كوشید بر جریان های انحرافی و دین ستیز كه فضای جامعه را آلوده می ساختند، فائق آید. خطری كه آنان از ناحیه ی كجروی ها نسبت به امور دین و مذهب احساس می كردند، سبب شد تا در مقابل اقدامات فرهنگی و اجتماعی مغرضان نسبت به دین بایستند. از سوی دیگر روند جریانات سیاسی كشور بویژه قضایای ملی شدن صنعت نفت ، نقش فعال فداییان اسلام را در مبارزه با استعمار در كنار ملت ایران به روشنی بروز داد. اندیشه ی شهید نواب صفوی در اجرای احكام و قوانین اسلام نشان از آن بود كه جمعیت فداییان اسلام تنها راه حل مشكلات كشور را در دین جستجو می كرد. هر چند اعدام انقلابی كسروی ، كشتن عبدالحسین هژیر، از پای درآوردن رزم آرا و هدف قرار دادن حسین علاء همگی اقدام مسلحانه به شمار می روند، اما نشان از آن داشتند كه فداییان اسلام در راه مبارزات مقدس خود، هیچ اهانتی به دین و ملت را روا نشمرده با هیچ كدام از وابستگان استعمار و استبداد كنار نخواهند آمد. شهادت مظلومانه ی نواب صفوی و دیگر اعضای فداییان اسلام هرگز نقطه ی پایان حركت های دین مدار به شمار نمی آید، بلكه طلیعه ای برای مردم مبارز و مشتاق عدالت شد.