مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: مبانی ایدئولوژیك حكومت در دوران پهلوی
نام نویسنده: محمدحسن آصف
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اندیشه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴
قیمت: ۲۴۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

یكی از مشكلات اساسی رژیم پهلوی، به عنوان دولتی دست نشانده، مساله مشروعیت بود. یكی از مهمترین اهداف دولت پهلوی، تثبیت وضعیت نامشروع خود بود و بر این اساس رژیم پهلوی با هدف مشروعیت سازی، تلاش می كرد نوعی ایدئولوژی ناسیونالیسم فرهنگی-محافظه كار و باستان گرا را كه در دوره هایی به ناسیونالیسم توسعه طلب و لیبرال گرایش یافت، بسط و گسترش دهد. پروژه ای كه در نهایت درمصاف با ایدئولوژی اسلامی به شكست انجامید. پژوهش حاضر به هدف بررسی و سنخ شناسی ایدئولوژی ناسیونالیستی حكومت پهلوی و سیر تحولات آن در مدت حاكمیت آن دولت، صورت گرفته است. بایدها و نبایدهای ناسیونالیسم حكومت پهلوی و تحولات این بایدها و نبایدهای حكومتی در طول سلطنت پهلوی اول و دوم و همچنین ایده ها و انگیزه های ناسیونالیستی این دوران، از موضوعاتی هستند كه در كتاب حاضر بررسی می شوند. معرفی این كتاب: مبانی ایدئولوژیك حكومت در دوره پهلوی