مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تقويم تاريخ دفاع مقدس، جلد سي و هشتم، حوادث مهر 1362(والفجر 4)
نام نویسنده: سعید پور داراب
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۵۳۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۳۶
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۳۲-۸
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

انقلاب اسلامي كه با فداكاري تمامي اقشار به پيروزي رسيد، در عرصهي دفاع از كشور نيز همگان را بسيج كرد. از اينرو پيام انقلاب اسلامي بر روي امواج جنگ تحميلي و اخبار جانفشانيهاي ملت ايران به اقصينقاط عالم رسيد. در مهر ماه 1362 رژيم بعثي كه ثروت مردم عراق را براي خريد انواع تسليحات از حاميان غربي خود صرف ميكرد، پس از متحملشدن شكستهاي سنگين در ميدان جنگ، درصدد خريد هواپيماهاي پيشرفته از غربيان براي منهدمكردن تأسيسات نفتي ايران برآمد. در مقابل مسئولان جمهوري اسلامي نيز با اقدامات بجا و مناسب و استفاده از تمامي ظرفيتهاي ژئوپلتيك كشور، اين اقدام رژيم بعثي را ناكام گذاشتند.