مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: تقويم تاريخ دفاع مقدس، جلد سي و سوم، حوادث ارديبهشت 1362(حقيقت مقاومت)
نام نویسنده: فرهاد بهروزی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۵۵۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۱۸۰
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۳۰-۴
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

به موازات تحکيم نظام جمهوري اسلامي در داخل کشور و غلبهي نظام اسلامي بر گروهکها و معاندين، جبهههاي جنگ تحميلي نيز با برنامهريزي و طراحي عملياتها، دقيق و منظم اداره ميشد. در اين برهه، رژيم بعثي عراق پس از تحمل ضربات کوبندهي رزمندگان اسلام، حملهي موشکي به شهرهاي ايران از جمله دزفول، پلدختر و ... را آغاز كرد که قدرت‌هاي بينالمللي و حاميان حقوق بشر تنها به نظاره نشستند. ولي جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان شهرهاي عراق را هدف توپخانه قرار نداد. به‌رغم اينکه شهرهاي مختلف عراق در تيررس آتش رزمندگان اسلام بودند ولي نظر امام و مسئولان نظام اسلامي آواره‌کردن مردم عراق و تخريب شهرها نبود. اين موضوعي بود که بارها در سخنرانيها و اظهارات مسئولان بلندپايه‌ي نظام جمهوري اسلامي بيان شد.