مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: اسناد نهضت اسلامي ايران (جلد 7)
نام نویسنده: سید هادی خسروشاهی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۴۵۶
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۱۲-۰
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

اعلاميهها و نامههاي امام خميني در جريان نهضت و انقلاب اسلامي روشناييبخش بسياري از حوادث و تبيينگر ابعاد گوناگون مبارزه ملت ايران است. امام که از سال 1343 به دور از موطن خويش و در تبعيد به سر ميبرد به هيچ وجه از حوادث داخل ايران غافل نبود و از طريق شبکهاي از ياران و شاگردان خويش در جريان اقدامات و فعاليتهاي رژيم پهلوي قرار ميگرفت. بالطبع اين دوران دورهي کادرسازي و تربيت مبارزان مکتبي بود که امام به انحاي مختلف به آن ميپرداخت. ايشان در دوران تبعيد در قبال اقدامات رژيم ساکت نبود و به مناسبتهاي مختف نظريات خود را مکتوب نموده و از طريق ياران خويش به اطلاع مردم ايـران ميرساند. محـتواي اين اعلاميهها شرح اقدامات رژيم در ابعاد مختلف و افشاي ماهيت اين اقدامات و ارائهي روشنگري در قبال آنهاست. بهطوريکه رژيم به اعلاميههاي امام خميني بسيار حساس بود و پخش آنها مجازات سنگيني داشت.