مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: اسناد نهضت اسلامي ايران (جلد 8)
نام نویسنده: سید هادی خسروشاهی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۵۹۲
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۱۲-۰
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

آيتالله سیّد عبدالله شیرازی با شروع نهضت اسلاميِ امام خميني (ره) در حمايت از نهضت اعلاميههايي عليه لايحهي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و تصويب لوايح ششگانه صادر نمود و پس از آن در جريان حمله به فيضيه نيز اين فاجعه را به علماي ايران گوشزد کرد. همچنين در جريان قيام 15 خرداد بيانيهی مفصلي پيرامون حکومت ضدديني شاه خطاب به ملتها و دولتهاي مسلمان صادر نمود. ايشان علاوه بر مسائل ايران به سرنوشت ساير نقاط جهان اسلام نيز حساسيت نشان ميداد؛ به‌طوري‌كه تجاوزات صهيونيسم را در اقصي نقاط جهان محکوم کرده و تلگرافهايي به سران رژيم در اعتراض به همکاريِ رژيم پهلوي با رژيم اشغالگر قدس مخابره مي‌کرد. همچنين در جريان پيروزي انقلاب اسلامي نيز در اعتراض به کشتار مردم در وقايع مختلف به رژيم اعتراض و اعلاميههايي صادر کرد. ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با حساسيّت خاصِ يک مرجع ديني روند امور انقلاب و نظام را پيگيري مينمود.