مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: اسناد نهضت اسلامي ايران (جلد 10)
نام نویسنده: سید هادی خسروشاهی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۵۰۰
تعداد صفحات: ۴۶۰
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۸۱۲-۰
تعداد
وضعیت: موجود
معرفی اجمالی:

رژيم پهلوي درصدد بود تا چنين القا كند كه راه مراجع و حوزهي علميه از مسير امام خميني متفاوت است و ميكوشيد آنها را در مقابل هم قرار دهد، ولي هوشياري مراجع ثلاث در اين برهه و حمايت همهجانبه‌ي آنان از امام خميني(ره) نقشهي رژيم را نقش برآب كرد. مراجع ثلاث قم آيات گلپايگاني، مرعشي نجفي و شريعتمداري با دستگيري و حبس و سپس تبعيد امام خميني با ايراد سخنرانيها و صدور اعلاميهها و در مواقعي نيز با اقداماتي عملي نظير مهاجرت به تهران در جريان دستگيري امام خميني، رهبري و هدايت نهضت اسلامي را در غياب امام خميني برعهده گرفتند و با حمايت عملي از امام خميني، صف روحانيت شيعه را از آسيبها و رخنههاي احتمالي حراست كردند.