مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: انقلاب اسلامی در لرستان (جلد اول)
نام نویسنده: حمیدرضا دالوند
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: تاریخ منطقه ای انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵
قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
شابک: ۵-۱۱۴-۴۱۹-۹۶۴
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

پیروزی انقلاب اسلامی در قرن بیستم و در جهان تحت حاکمیت سکولاریسم غرب و شرق، لزوم پرداختن به جزء جزء وقایع و نقش اقوام و مناطق مختلف را دز کلیت تاریخ ایران و انقلاب اسلامی دو چندان می کند. این کتاب با محتوای مستند، نخست به بررسی چگونگی رویارویی علمای لرستان و اقوام سامان گریز لر با دولت اقتدارگرای رضاخان می پردازد و سپس وقایع مدرنیسم پهلوی را مشخص می سازد. نخستین گام ها برای مبارزه با رژیم پهلوی پس از شروع نهضت امام در سال 1342، نقش آیت الله کمالوند و حوزه کمالیه در هدایت جریان مبارزه، فعالیت آیت الله مدنی در خرم آباد و در نهایت عملکرد ساختار انقلابی، پس از استقرار جمهوری اسلامی از مباحث عمده کتاب است.