مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: فرهنگ و تمدن غرب از دیدگاه امام‌خمینی
نام نویسنده: میثم طاهری بنچناری
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: اندیشه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
قیمت: ۲۳۰۰۰ ریال
شمارگان: ۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۵۶
قطع: رقعی
شابک: ۶ـ ۴۰۱ـ ۴۱۹ ـ ۹۶۴ـ ۹۷۸
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:


امام‌خمینی به عنوان بنیانگذار یک نظام سیاسی جدید در ایران و نیز یک فقیه برجسته‌ی شیعی، نگاه جدیدی به غرب و سایر فرهنگ و تمدن‌های دنیا ارائه کردند. ایشان با شناخت دقیق از همه‌ی ابعاد تمدن غربی، بر لزوم حفظ استقلال هویت جامعه‌ی اسلامی و جلوگیری از خودباختگی در قبال فرهنگ تهاجمی غرب تأکید فراوان نموده‌اند.

امام‌خمینی براساس شناخت کامل از وجوه مثبت و منفی فرهنگ و تمدن غرب، ضمن مجاز شمردن استفاده‌‌ی مسلمانان از فنون و علوم جدید غربی، به جامعه‌ی اسلامی نسبت به دچار شدن به فساد اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی موجود در غرب و تضعیف هویت اسلامی و دور شدن از معنویت شدیداً هشدار داده‌اند.

به این ترتیب نگرش حضرت امام‌خمینی به فرهنگ و تمدن غرب نه مثل روشنفکرانی که بر لزوم تسلیم کامل در قبال غرب تأکید می‌کردند، بوده است و نه مثل گروهی که هرگونه استفاده از ابزار و فنون غربی را رد می‌‌کردند؛ بلکه نگاه ایشان به غرب و فرهنگ آن به دو حوزه‌ی فرهنگی و فنی قابل تقسیم است که در حوزه‌ی فنی و ابزاری بر لزوم استفاده از تجربیات بشری تأکید فراوان کرده‌اند ولی در حوزه‌ای که به هویت انسانی و اجتماعی و مبانی فکری و فرهنگی و شناخت‌شناسی مربوط می‌شود، هرگونه تقلید از غرب و خودباختگی را عامل اساسی بدبختی جوامع شرقی و اسلامی می‌دانند.