مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوعات
مخاطب گرامی تا اطلاع ثانوی جهت خرید کتاب از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید
نام کتاب: انقلاب اسلامی در مشهد، جلد اول
نام نویسنده: غلامرضا جلالی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: تاریخ منطقه ای انقلاب اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
چاپ جاری: ۱۰۰۰
قیمت: ۱۹۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۵۳۲
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۷۵۸-۱
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی: ظهور انقلاب اسلامى و ارتباط ناگسستنى مبارزین در شهرهاى مختلف ایران سبب شد تا تاریخ انقلاب اسلامى فارغ از تمام انقلاب هاى بزرگ دنیا براى همه ى صاحب نظران قابل تأمل شود و كند و كاو گسترده ى علمى را طلب نماید تا بدینوسیله مشخص شود كه انقلاب اسلامى چگونه مردم ایران را برانگیخت تا دیوارهاى اختناق پهلوى را بشكنند و با جنبش توده ها در كنار رهبرى امام خمینى)ره(، انقلاب را به پیروزى برسانند. در این راستا انقلاب اسلامىِ معنوىِ مردم مبارز مشهد كه از دهه هاى گذشته آغاز شده و در جریان حكومت پهلوى دستخوش نوسان هاى متعددى گردیده بود، پس از نهضت خرداد 42 رو به قوت نهاد و با گذار از تضاد حاكم بر رابطه ى دوسویه ى سنت و تجدّدِ دهه هاى چهل و پنجاه، به پیروزى درخشانى در بهمن 57 منجر شد. جایگاه ویژه ى مشهد به عنوان یكى از كانون هاى تشیع در ایران و جهان و تأثیر مستقیم آن بر خیزش جریانهاى سیاسى، فرهنگى و ظهور صدها چهره ى برجسته ى دینى، علمى، ادبى، سیاسى و نقش آفرینى غیرقابلِ انكار آن در تاریخ معاصر ایران، لزوم بررسى تاریخ انقلاب اسلامى در مشهد را نمایان مى سازد. چگونگى مشاركت مردم مشهد در همه ى حركت هاى مهم تاریخ معاصر، اعم از انقلاب مشروطیت، قیام گوهرشاد، مقاومت در برابر ارتش سرخ، نهضت ملى شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد و نهضت اسلامى به پیشواى امام)ره( و كسب خودآگاهى تاریخى، علمى و دینى از مباحث مهمى است كه در این كتاب به آنها پرداخته شده است.