مرکز اسناد انقلاب اسلامی

حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله در جريان انقلاب مشروطه روش ميانه‌روي را برگزيد و نقش ميانجيگرانه داشت، ولي بعد از پيروزي مشروطيت، كمك زيادي در ترجمه و نگارش قانون اساسي داشت.
آیت‌الله میرزا محمدباقر آشتياني، در 1323هـ . ق (1284 ش) در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود را تا پايان دروس اوليه‌ سطح در تهران گذراند و در 1340هـ . ق به نجف اشرف رفت و در حوزه‌ علميه‌‌ نجف اشرف، نزد آيات: آقا ضياءعراقي، اصفهاني و نائيني كسب فيض كرد و به درجه‌ اجتهاد رسيد
آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی با آغاز قيام حضرت امام، به حمايت از نهضت اسلامي پرداخت و به‌خصوص در جريان حمله رژيم پهلوي به مدرسه‌ فيضيه و قيام 15 خرداد 1342، با صدور اعلاميه‌اي به محمدرضا پهلوی اعتراض كرد.