مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تصاویری از اردشیر زاهدی منتشر شد.
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد:
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از آیت الله محسن مجتهد شبستری را منتشر کرد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از علامه طباطبایی را منتشر کرد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از حاج اسماعیل رضایی را منتشر کرد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از شهید آیت‌الله سید محمد علی قاضی طباطبایی را منتشر کرد.
به مناسبت روز نوجوان
همزمان با سالروز شهادت شهید فهمیده و به مناسبت روز نوجوان تصاویری از حضور نوجوانان در دفاع مقدس از نظر می‌گذرد.
آیت‌الله تاکندی هم‌زمان با آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، مردم را از اندیشه‌های انقلابی امام در ماجرای اصلاحات ارضی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی آگاه می‌ساخت و با اوج‌گیری انقلاب در راهپیمایی تاریخی تاسوعا و عاشورای تهران و تحصن علما در مسجد دانشگاه تهران، حضور فعال داشت.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مناسبت رحلت علامه حسن‌زاده آملی تصاویری از ایشان را منتشر کرد.
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از آیت‌الله خزعلی منتشر کرد.
تصاویری از فاجعه 17 شهریور 57 منتشر شد.