پیشنهادات فؤاد ایزدی برای سی‌ویکمین نمایشگاه کتاب تهران؛

ضرورت مطالعه کتابی که انتشار آن لابی صهیونسیت‌ها در امریکا را خشمگین کرد

در آستانه سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران؛

سعید لیلاز چهار کتاب را برای مطالعه به جوانان توصیه کرد