فیض در گفتگو با "پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی" مطرح كرد

ارادت پدر شعر انقلاب به مقام معظم رهبری/خاطره‌ای از قطع انگشت استاد حمید سبزواری