روز شمار جنگ در غرب| گزارش 4 مهر 1359 (روز پنجم)

عقب‌نشینی دشمن در سرپل ذهاب / پخش برنامه عربی از رادیو قصرشیرین

روزشمار جنگ غرب| گزارش 3 مهر 1359 (روز چهارم)

از سقوط مهران و نفت‌شهر تا محاصره قصرشیرین