روایت سقوط رژیم پهلوی را در این اثر بخوانید

کتاب «یک‌سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه»

با هدف روایت تاریخ برای نوجوانان و جوانان،

صفحه ویژه «کلاس تاریخ» راه‌اندازی شد