از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

"حاشیه‌های مهم‌تر از متن" به چاپ چهارم رسید