از سوی پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد:

فراخوان مقاله «تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از دریچه تاریخ»

با حضور جمعی از مسئولین لشگری و کشوری،

از کتاب خاطرات «محسن رفیق‌دوست» رونمایی می‌شود

با حضور ابوالفضل توکلی‌بینا و اسدالله بادامچیان،

نشست بازخوانی پرونده ترور حسنعلی منصور برگزار می‌شود