نامه‌ یک دختر 9 ساله به رزمندگان اسلام

92 روز کار کردم تا برای شما رزمندگان توانستم نان بفرستم!