از سوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه باز نشر شد؛

کتابی برای بررسی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه 60

به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

مستند «سازمان» آماده اکران شد