مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - آپارتاید
می شوند در ادامه به اختصار تاریخچه آپارتاید در نظام...
کد خبر: ۶۰۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


آپارتاید در جریان سفر به ایران اظهار داشت انقلاب اسلامی...
کد خبر: ۴۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


آپارتاید در آفریقای جنوبی مقامات تهران و پرتوریا موافقت کردند...
کد خبر: ۹۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


برای ملت این کشور و گامی بزرگ برای محو آپارتاید...
کد خبر: ۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


به مبارزات کنگره ملی آفریقای جنوبی بر ضد نظام "آپارتاید"...
کد خبر: ۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


در آپارتاید میلیتاریسم و کاپیتالیسم و امپریالیسم خلاصه می شود... آپارتایدبنیان دولت ایالات متحده ی آمریکا بر تبعیض نژادی سازمان...
کد خبر: ۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳


موشک شرق نقش ویژه ای داشته و آپارتاید موشکی گروه...
کد خبر: ۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳


تخلفات حقوقی شورای امنیت
نهایت به آپارتاید موشکی منجر خواهد شد جمهوری اسلامی ایران... های گروه غرب قرار داشته است که هدف آن آپارتاید... که رژیم کنترل فناوری موشک یا به تعبیر ما "آپارتاید... موشک ها می شود که خود نوعی آپارتاید موشکی است...
کد خبر: ۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰