مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - استعمار
اسلام غیر سیاسی را ساخته ی استعمار می دانست تاریخ...
کد خبر: ۶۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


از آذربایجان تا آزادیستان
1919 ظاهراً مسکوت گذاشته شده است ولی فشار پنجه استعمار...
کد خبر: ۶۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


اش توانست سنت دیرین مبارزه با استعمار و ستم اجتماعی...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی نهضت ضداستبدادی و ضداستعماری آزادیستان... مبارزه با استعمار و ستم اجتماعی و راه و رسم...
کد خبر: ۶۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


میدان می ­گذارند مخالفانی که در مساله مورد بررسی استعمارگران...
مورد بررسی استعمارگران بزرگ دنیا تا مهره ­های نفوذی گمنام... ملی شدن صنعت نفت ایران دولت استعماری انگلستان بود این... 1328 قرارداد استعماری گس-گلشاییان را امضا نمود که مخالفت ها... استعمارگر به سهم 16 درصدی خود از نفت خلیج فارس...
کد خبر: ۶۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


کشور ضعیفی است و پیوسته تحت فشار و استعمار کشورهای... سوی این قدرت های استعماری ترسیم شده باشد و کسانی...
کد خبر: ۶۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۳


داخلى و استعمار خارجى پایه گذارى کند حتى شنیدم پس...
کد خبر: ۶۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۹


ضد سلطنت و ضد استعماری داشته است درچنین خانة محقری...
از پیشگامان نهضت ملی نفت و از علمای استعمارستیز در... بر ضد استعمار انگلیس جنگیده بود پس از جنگ که... به پیروزی استعمار و استقلال عراق منجر شد چون انگلیس... دوم نیروهای استعماری آیت ­الله کاشانی را به بهانة همکاری...
کد خبر: ۶۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


به بهانه 20 اسفند 1324
کرد اصولاً به نظر من استعمار پس از دوران پهلوی... کرده بود کسروی را علم کرد لذا استعمار با نیش...
منتشر می کرد اصولاً به نظر من استعمار پس از... خوبی پیدا کرده بود کسروی را علم کرد لذا استعمار...
کد خبر: ۶۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰


آذربایجان و خانواده های عزادار و اعتراض به تجاوزات استعمار...
کد خبر: ۶۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۹


در نشست بررسی و معرفی کتاب «چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه» مطرح شد:
برابر جریان استعمار را تقبیح می کند آقای حسینیان در...
کد خبر: ۶۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


در نشست بررسی کتاب «چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه» مطرح شد:
های از دست رفته و ایستادگی در برابر جریان استعمار... و در دام کشورهای استعمارگر اسیر کرد جریان روشنفکری بود... پوچی زندگی در استعمار فرانو کامشان تلخ شده است آشنایی...
کد خبر: ۶۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


استعمار به خوبی دریافت که با وجود استوانه هایی چون...
کد خبر: ۶۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


چرایی و چگونگی وقوع كودتای سوم اسفند 1299 در گفتگو با دکتر مظفر شاهدی
ایران بود که به تداوم سلطه استعماری انگلستان انجامید زوایای... داد هرگاه مداخلات و خصوصاً حضور استعماری بریتانیا در ایران... به حضور استعماری بریتانیا در ایران سخت به نظر سوء... همین اساس هم بود که وقتی بحث قرارداد استعماری 1919...
کد خبر: ۶۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


«جستارهایی در اهداف و مراحل کودتای 3 اسفند 1299» در گفت‌وشنود با دکتر جواد منصوری
و در نظری کلی اهداف استعمار انگلیس از انجام کودتای... الرحیم استعمار انگلستان در پس این کودتا نقشه های زیادی... می خواهد ایران را مستقیما مستعمره کند الگوی استعمار نو... در سطوح مختلف کشور به استعمار انگلیس خدمات شایانی کرد...
کد خبر: ۶۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


بازخوانی پیام امام پس از قیام 29 بهمن
گویانی زدند که با بوق های تبلیغاتی انقلاب خونین استعمار...
کد خبر: ۶۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


22 بهمن 1357
خوشحالم که دسیسه های پلید ارتجاع و استعمار و طاغوتیان... استقامت شما را در مقابل عوامل ارتجاع و استعمار که...
کد خبر: ۶۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


قاسم تبریزی
ساله اخیر ایران با قدرتنمایی و زورگویی استعمار استبداد سلطه... و تجلیل غیر مستقیم از پهلوی بدون ذکر ماهیت استعمار... مبارزه با استعمار و استبداد تا پای چوبه دار می... تاریخ 250 ساله اخیر ایران خصوصا تاریخ پهلوی با استعمار...
کد خبر: ۶۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


با یک فتوا آن دولت قلدر عصر خود و استعمار...
کد خبر: ۶۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


گاهشمار مبارزات امام
را مهره استعمار دانستند که با مسلح شدن به ادعای...
کد خبر: ۶۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


کلاس تاریخ
استعمارگران را یکی از نمونه های مبارزه علما با استعمار... که ایادی استعمار در طریق وصول آن دخیل باشند رد...
استکبار است وی اصل مبارزه با استعمار را یکی از... استعمار می نویسد روحانیت یعنی سیدجمال بودن و بر ضد... استعمارگران جوشیدن و سخن گفتن و بیدار کردن و هوشیاری... بخشیدن و مشت استعمارگران و چشم استعمارزدگان را باز نمودن...
کد خبر: ۶۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷