مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - اسرافیلیان
به روایت ابراهیم اسرافیلیان
دکتر ابراهیم اسرافیلیان که آشنایی دیرینی با سید حسن آیت... پردازد آیت از همان ابتدا سیاسی بود دکتر اسرافیلیان درباره... همه مبهم و قابل تأمل باشد اما اسرافیلیان روایت جالبی... دارد دکتر ابراهیم اسرافیلیان درباره این ویژگی شهید آیت معتقد...
کد خبر: ۶۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


انقلاب فرهنگی به روایت مرحوم اسرافیلیان
گفتم برو بهش بگو اسرافیلیان گفت بنی صدر غلط کرده...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی پروفسور ابراهیم اسرافیلیان هم زمان... دکتر اسرافیلیان در خاطرات و یادمانده های خود بطور مبسوط... فرهنگی می پردازد بخشی از خاطرات مرحوم اسرافیلیان که در... دانشگاه نقطه تقابل گروه های سیاسی دکتر ابراهیم اسرافیلیان در...
کد خبر: ۵۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


تازه های کتاب