مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - سید مجتبی میرلوحی
چهار نفر محکومین مفصلة الاسامی 1- سید مجتبی فرزند سید... جواد شهرت میرلوحی معروف به نواب صفوی2- سید محمد فرزند... سیدمحمدرضا شهرت واحدی3- خلیل فرزند ابراهیم شهرت طهماسبی4- مظفرعلی فرزند...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید مجتبی نواب صفوی و... رسیدند براساس اسناد به دستور محمدرضا پهلوی درخواست فرجام خواهی... چهار نفر محکومین مفصلة الاسامی1- سید مجتبی فرزند سید جواد... شهرت میرلوحی معروف به نواب صفوی2- سید محمد فرزند سیدمحمدرضا...
کد خبر: ۵۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید مجتبی میرلوحی معروف به... نواب صفوی فرزند سیدجواد در سال 1303ش در یک خانواده...
کد خبر: ۵۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


معاصر است که اولین راه رسیدن به جامعه آرمانی و... و مسئولان فاسد آخرین راهی بود که نواب برای رسیدن...
نظریات تجویزی قرار می دهند نواب برای رسیدن به جامعه... در راه رسیدن به حکومت اسلامی بیان شده است اجرای... دستورات اسلام نواب صفوی اولین راه رسیدن به جامعه آرمانی... تبدیل خواهد شد بنابراین مهم ترین راه رسیدن به مدینه...
کد خبر: ۵۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


بازنشر
اینفوگرافیک "پیشاهنگ جهاد و شهادت" زندگی و مبارزات شهید سید... مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام را بررسی می کند...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید مجتبی میرلوحی معروف به... که در سال 1334 تیرباران شد و به شهادت رسید... شهید سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام از سال...
کد خبر: ۵۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید مجتبی میرلوحی معروف به... دنیا آمد پدرش سیدجواد از روحانیون بی باکی بود که... زندان رژیم رضاخان گذرانده بود سیدمجتبی تحصیلات خود از در... صفوی در آبادان آمده است با استخدام سید مجتبی نواب...
کد خبر: ۵۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸


چهار نفر محکومین مفصلة الاسامی 1- سید مجتبی فرزند سید... جواد شهرت میرلوحی معروف به نواب صفوی2- سید محمد فرزند... سیدمحمدرضا شهرت واحدی3- خلیل فرزند ابراهیم شهرت طهماسبی4- مظفرعلی فرزند...
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید مجتبی نواب صفوی و... به شهادت رسیدند براساس اسناد به دستور محمدرضا پهلوی درخواست... سید مجتبی فرزند سید جواد شهرت میرلوحی معروف به نواب... صفوی 2- سید محمد فرزند سیدمحمدرضا شهرت واحدی 3- خلیل...
کد خبر: ۲۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰


به بهانه سالروز شهادت شهید نواب صفوی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی سید مجتبی میرلوحی معروف به... دنیا آمد پدرش سیدجواد از روحانیون بی باکی بود که... زندان رژیم رضاخان گذرانده بود سیدمجتبی تحصیلات خود از در... صفوی در آبادان آمده است با استخدام سید مجتبی نواب...
کد خبر: ۲۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی در 1303 درخانی... آباد تهران به دنیا آمد پدرش سیدجواد ازروحانیون بی باکی... رضاشاهی گذرانده بود سیدمجتبی تحصیلات خودرا در مدرسه حکیم نظامی...
سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی در 1303 درخانی... آباد تهران به دنیا آمد پدرش سیدجواد ازروحانیون بی باکی... رضاشاهی گذرانده بود سیدمجتبی تحصیلات خودرا در مدرسه حکیم نظامی... و در 27دی 1334همراه با همرزمانش به شهادت رسید ...
کد خبر: ۲۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


سید مجتبی میرلوحی ۱۳۰۳ تا ۲۷ دی ۱۳۳۴ معروف به... ذوالقدر و سیدمحمد واحدی در بیدادگاه رژیم پهلوی محکوم و...
کد خبر: ۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷