مرکز اسناد انقلاب اسلامی

برچسب ها - ساواک
ویژه‌نامه "جمعه سیاه"
به کار شد به گزارش ساواک فردی به نام مجتبی... ساواک کتاب یازدهم ص 28 6- همان...
کد خبر: ۳۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"|انقلاب اسلامی در شیراز
شهرها تظاهرات گسترده ای صورت گرفت بنابر گزارش ساواک مردم...
کد خبر: ۳۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"|انقلاب اسلامی در اصفهان
اعتصاب زدند گزارشی از ساواک از تعطیلی نود درصدی شهر... روز در خیابان شیخ بهایی رخ داد رئیس ساواک اصفهان... شدند تقوی رئیس ساواک اصفهان در گزارش خود تعداد دانشجویان...
کد خبر: ۳۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"| گفتگو با سیدمهدی قاسمی، شاهد عینی کشتار 17 شهریور؛
خودش یکی از اعضای ساواک بود و هر مجروحی که...
کد خبر: ۳۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"| انقلاب اسلامی در سبزوار
به ساواک گزارش داد برابر اطلاع واصله از ساعت 14...
کد خبر: ۳۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"| انقلاب اسلامی در سیرجان
کد خبر: ۳۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"| انقلاب اسلامی در دزفول
می دادند ساواک نیز درگزارش خود ضمن اعتراف بهحمله وحشیانه...
کد خبر: ۳۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"
یک گزارش از ساواک به تاریخ 18 شهریور 1357 متعاقب...
کد خبر: ۳۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"| برشی از خاطرات فضل‌الله فرخ
شهید می کنند مأمورین ساواک در بیمارستان ها پراکنده بودند...
کد خبر: ۳۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


ویژه‌نامه "جمعه سیاه"| برشی از خاطرات علی‌محمد بشارتی
ساواک عبور داده و جواز دفن صادر کرده اند و...
که این ها را از یک کانال رسمی مثلا ساواک...
کد خبر: ۳۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


تظاهرات بزرگ علیه رژیم پهلوی برپا کنند در گزارش ساواک...
کد خبر: ۳۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


ویژه دستگیر و پرونده مقدماتی جهت تعقیب قانونی به ساواک...
ساواک اعزام و تحویل گردید ...
کد خبر: ۳۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵


7 شهریور 1346
به دنبال هجوم ساواک به مدرسه فیضیه قم که با...
کد خبر: ۳۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


احمدعلی برهانی در گفتگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
برای ساواک می گوید به اعتقاد بنده تغییر ایدئولوژی سازمان... خواسته اصلی ساواک هم بود که به تعبیری محتوای دینی... من بعدها ساواک توانست از طریق افرادی چون وحید افراخته... دکتر اسلامی در سفری که به ساری داشتم توسط ساواک...
کد خبر: ۳۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


در برابر شکنجه های سنگین ساواک بود که هیچ گاه...
کد خبر: ۳۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


خود نشان می داد در گزارش محرمانه ساواک در مورخ...
کد خبر: ۳۴۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


روایت‌هایی از زندگی و مبارزات شهید مهدی عراقی
کردم که ساواکی است بعد متوجه شدم مرحوم حاج مهدی... مجاهدین خلق و نقش ساواک در ایجاد اختلاف بین زندانیان... نجاست را این گونه بیان می‎کند ساواک برای فروریختن پایگاه... اصل مارکسیست های اسلامی معرفی کند این تبلیغات ساواک و...
کد خبر: ۳۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


در اسناد ساواک سندی به چشم می خورد که برنامه...
شود در اسناد ساواک سندی به چشم می خورد که...
کد خبر: ۳۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


انقلاب اسلامی در اصفهان
را در دبیرستان تکرار کرده بودیم طورى که حتى ساواک...
کد خبر: ۳۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


در زندان قزل قلعه محبوس شد ساواک در پی شناسایی... چه برنامه هایی پیش رو دارد مأموران ساواک شکنجه زندانیان... مدتی ساواک گزارش بازجویی او را ارائه داد در این...
کد خبر: ۳۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰